แก่งส้มแมว

แก่งส้มแมว

แก่งส้มแมว มองหาที่เล่นน้ำกลางป่าในสวนผึ้ง นอกจากที่น้ำตกเก้าชั้นแล้ว อีกที่หนึ่งที่จะแนะนำคือ แก่งส้มแมว ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้ง 25 กม. วิวทิวเขาระหว่างเดินทางม…

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ …

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530 การท่อ…

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อ.บางแพ จ.ราชบุรี อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามที่ราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดราชบุรี เพราะที่นี่…

อุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี อุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดแล…