หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 100 กม. ใกล้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวก เหมาะแก่วางโปรแกรมเที่ยวควบคู่กับตลาดน้ำดำเนินสะดวก เมื่อเสร็จจากลงเรือตลาดน้ำฯ ในช่วงเช้าก็แวะมาต่อที่หมู่บ้านช้างฯ รับรองสนุกสนานครบอารมณ์ สนุกกับการขึ้นนั่งช้างโยกเยกไปมาชมธรรมชาติท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ระยะทาง 1 กม. มีช้างบริการแก่นักท่องเที่ยวกว่า 22 เชือก และชมความน่ารักของการแสดงโชว์ลิงแสนรู้ หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกเปิดบริการทุกวัน 8.00-17.00 น. การเดินทาง : ทางเข้าอยู่ตรงข้ามเยื้องทางเข้าตลาดน้ำดำเนินสะดวก ใกล้ตาลหลวงรีสอร์ท
หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวก เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ดำเนินงานโดย คุณประกอบ ชำนาญกิจ ผู้มีประสบการณ์จากการเปิดหมู่บ้านช้างหัวหินเป็นแห่งแรก หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกเป็นแห่งที่สอง และหมู่บ้านช้างเมืองสิงห์กาญจนบุรีเป็นที่ล่าสุด นอกจากเพื่อบริการนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นสถานประกอบการช่วยเหลือ และสร้างงานให้ช้างเร่ร่อนตกงาน นำเงินตราเข้าประเทศเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนผู้เลี้ยงช้าง และชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการร่วมรักษา วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนผู้เลี้ยงช้างและส่งเสริมอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญ พันธุ์ทั้งหมดคือความภาคภูมิใจของเราชาวหมู่บ้านช้าง

room reservation