อัตราค่าห้องพักและข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ราคาค่าห้องเป็นสกุลไทยบาท
 2. ราคาค่าห้อง 800-1,250 บาท/คืน/ห้อง
 3. เวลาในการ Check in คือ 12.00 น.เที่ยงวัน และ Check out 12.00 น.เที่ยงวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. Free Wi-Fi
 2. เครื่องปรับอากาศ
 3. เครื่องทำน้ำอุ่น
 4. TV , ตู้เย็น
 5. ที่จอดรถ
 6. ร้านอาหาร - ร้านกาแฟ
 7. ห้องจัดประชุมสัมมนา
 8. ระบบรักษาความปลอดภัย : รปภ. , กล้องวงจรปิด

เงื่อนไขการจองห้องพัก

 1. การจองห้องพักต้องชำระเงินจองเต็มจำนวนเท่านั้น
 2. หากท่านแจ้งความประสงค์ในหารห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงิน ภายใน 1-2 วัน ทาง
 3. รีสอร์ทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือยกเลิกการจองห้องพักได้
 5. ราคาห้องพัก ไม่รวมอาหารเช้า
 6. จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง ไม่เกิน 2 ท่าน (เด็กที่สามารถนอนกับผู้ปรกครองได้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

หมายเหตุ *** ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า