ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530 การท่อ…