น้ำตกเก้าชั้น(น้ำตกเก้าโจน)

น้ำตกเก้าชั้น(น้ำตกเก้าโจน)

บรรยากาศน้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) น้ำตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขาในแนวเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่รู้…