อุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี อุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดแล…